NVS » Supported Employment » Toolkit SE

Toolkit of Supported Employment 2010

De Toolkit of SE is een standaardwerk en kan gebruikt worden als een eerste kennismaking met de methodiek Supported Employment (SE), maar ook als een zinvolle ondersteuning, als opfrissing of als aanzet tot verdere ontwikkeling en vernieuwing. De Toolkit of SE is bovendien een inspiratiebron: hoe kunnen we eraan bijdragen dat personen met een (arbeids)beperking en andere kwetsbare groepen zo maximaal mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij en reguliere arbeidsmarkt? Welke kansen zien we nog? Waar liggen kansen om te groeien? Wat kan beter of anders? Hoe realiseren we voor iedereen ‘recht op werk’?

 

De EUSE richt zich met haar Toolkit of SE primair maar niet uitsluitend op professionals, zij wil de kennis van de Toolkit SE en Toolkit of Diversity ook verspreiden onder personen met een beperking en personen uit achterstandssituaties die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, onder ouders/vertegenwoordigers/verzorgenden en onder beleidsmakers op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

 

De Toolkit of SE bestaat uit 11 Position Papers en 5 How-to-guides.

Link Toolkit of SE (Engelse versie)

Link Handboek SE (Nederlands Belgische vertaling)

 

Toolkit of Diversity 2014

Een projectgroep van twaalf Supported Emplyment-organisaties heeft in 2014 de in 2010 door de EUSE uitgebrachte Toolkit for Supported Employment (SE) aangepast voor een brede(re) doelgroep:

  • Jonge mensen zonder werk, die niet deelnemen aan een opleiding of training
  • Mensen met een verleden van ernstig misbruik
  • (Ex-)gedetineerden

 

In deToolkit of Diversity is een 12e position paper toegevoegd aan de 11 position papers van de Toolkit of SE, namelijk ‘Supported Employment for People from Disadvantaged Situations’. De 5 oorspronkelijke How-to-guides zijn aangevuld met informatie die de bredere doelgroep betreft.

Link Toolkit of Diversity