World Association for Supported Employment (WASE)

The mission of United Nations Resolution 48/96 is to stimulate the quality of life by supporting the implementation of the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. The mission of the WASE within the scope of the UN’s Resolution, is the vocational integration of people with disabilities(using the principle and technology of Supported Employment) throughout the world.

Klik HIER voor art. 27 of the UN Convention on the Rights of Persons with disabilities

 

WASE Handboek en DVD

De ILO (International Labour Organization, onderdeel van de Verenigde Naties) heeft in samenwerking met de WASE in 2014 een nieuw Handbook en bijbehorende DVD uitgebracht met good practices over SE. Twee voormalige bestuursleden van de NVS en NVS-lid en zorgorganisatie Middin waren hierbij betrokken. Het handboek en de dvd zijn wereldwijd verspreid. In Nederland zijn het handboek en de dvd in een persoonlijke ontmoeting aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Jetta Kleinsma.

Klik HIER voor het handbook.

Klik HIER voor de dvd.