NVS » Nieuws » Samenwerking met Blik op Werk

SAMENWERking met Blik op werk

9 april 2018

Samenwerken om jobcoaching te verbeteren! De Nederlandse Vereniging voor Support en Blik op Werk hebben 9 april in Utrecht op bestuurlijk niveau de samenwerking bekrachtigd. Beide organisaties gaan zich inspannen om de kwaliteit van jobcoaching in Nederland vergroten. Door deze samenwerking kunnen nog meer jobcoaches zich aansluiten bij de NVS als gecertificeerd beroepsprofessional. Jobcoaches konden zich al accrediteren en nu zijn ook organisaties die jobcoaching aanbieden welkom om zich als lid aan te melden. Organisaties die werken met Supported Employment, gaan onder het Blik op Werk Keurmerk een extra erkenning krijgen. Naast de kwaliteitskaders van het beroep jobcoach, gaan beide organisaties vanuit Europese samenwerking kennis en goede voorbeelden delen in Nederland waarmee mensen met een beperking beter in staat zijn om een plek te vinden op de arbeidsmarkt.  In mei 2019 vindt een conferentie plaats in Amsterdam van de EUSE (European Union of Supported Employment) waar de kennis en netwerken worden benut om in Nederland de benaderingswijze van Supported Employment te delen. Meer informatie vindt u op www.euse2019.eu en www.blikopwerk.nl