NVS » LidmaatschapOUDEinfo

Het lidmaatschap van de NVS staat open voor organisaties en individuele leden.

  • Organisaties kunnen zich aanmelden voor het:
    1. Basislidmaatschap, waarbij de organisatie de systematiek van Supported Employment onderschrijft.
    2. Gecertificeerd lidmaatschap; Volgens een standaardprocedure, waaronder het opstellen van een zelf evaluatie rapport wordt de organisatie getoetst en gevisiteerd op het functioneren volgens de systematiek van Supported Employment. Tevens wordt getoetst of 25% van de in dienst zijnde jobcoaches geregistreerd zijn als jobcoach NVS/EUSE.
  • Individuele leden onderschrijven de systematiek van Supported Employment.

 

Jobcoaches die ingeschreven staan in het beroepsregister Jobcoach NVS/EUSE (zie in menu onder 'Jobcoach') zijn automatisch ook lid van de NVS, dus hoeven zich niet als individueel lid aan te melden. 

 

Aanmeldingsformulier Persoonlijk Lidmaatschap NVS
download HIER

Aanmeldingsformulier Organisatie Lidmaatschap NVS
download HIER

 

170520 Aanmeldingsformulier persoonlijk lidmaatschap NVS
PDF – 61.1 KB 149 downloads
170520 Aanmeldingsformulier organisatie lidmaatschap NVS
PDF – 58.3 KB 118 downloads