NVS » Jobcoach » Registratie Jobcoach oude pagina

Registratie jobcoach NVS/EUSE

Kwaliteit heeft binnen de NVS altijd een grote prioriteit gehad. In 2006 is het besluit genomen om over te gaan tot de invoering van een beroepenregister voor jobcoaches. De NVS heeft met ingang van 21 oktober 2010 voor de Benelux het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE laten registreren. Op deze wijze wil de NVS de herkenbaarheid van personen die aan de voorwaarden voldoen bevorderen en beschermen. Dit betekent dat indien u voldoet aan de registratie-eisen en geregistreerd bent u het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE mag voeren en achter uw naam mag plaatsen. Met inschrijving in het beroepsregister bent u automatisch ook lid van de NVS.

Wilt u meer weten over de Regeling beroepsregister Jobcoach NVS/EUSE dan kunt u dat HIER lezen en downloaden.

 

Het aanmeldingsformulier  beroepsregister jobcoach NVS/EUSE kunt u HIER downloaden