NVS » Jobcoach » Registratie Jobcoach

Registratie jobcoach NVS/EUSE

Kwaliteit heeft binnen de NVS altijd een grote prioriteit gehad. In 2006 is het besluit genomen om over te gaan tot de invoering van een beroepenregister voor jobcoaches. De NVS heeft met ingang van 21 oktober 2010 voor de Benelux het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE laten registreren. Op deze wijze wil de NVS de herkenbaarheid van personen die aan de voorwaarden voldoen bevorderen en beschermen. Dit betekent dat indien u voldoet aan de registratie-eisen en geregistreerd bent, u het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE mag voeren en achter uw naam mag plaatsen. Met inschrijving in het beroepsregister bent u automatisch ook lid van de NVS. 

 

Gecertificeerd lidmaatschap door inschrijving in het Beroepsregister jobcoach NVS/EUSE. Accreditatie is geldig voor 5 jaar.

Kosten per kalenderjaar anno 2019: €.85,-  

 

A. Voor jobcoaches die in 2019 hun diploma bij een door de NVS erkende opleiding hebben behaald, geldt een kosteloos eerste half kalenderjaar. Na 5 jaar wordt opnieuw bepaald of de jobcoach voldoet aan de voorwaarden voor accreditatie.

Kosten voor eerste kalenderjaar: € 85,- of 42,50 voor verse gediplomeerde SE geschoolde coach in dat betreffende jaar.

 

B. Voor jobcoaches met een langer geleden behaald - of niet in het bezit zijn van een - diploma van een door de NVS erkende opleiding geldt een eenmalige inhaalactie voor een kosteloos lidmaatschap voor kalenderjaar 2019Toetsing op noodzaak van eventuele bijscholing kan onderdeel van de toelatingsprocedure zijn. Van de jobcoach wordt verwacht dat hij/zij tijdens 2019 of een ander te bepalen periode (maatadvies) het benodigde aantal punten behaald voor een geldige accreditatie.

Kosten voor eerste kalenderjaar: €.200-500 afhankelijk van intensiteit toetsing en analyse, onderzoek,-

 

 

Het aanmeldingsformulier beroepsregister jobcoach NVS/EUSE kunt u via deze link invullen: