NVS » Jobcoach » Jobcoach Oude pagina

Kwaliteit heeft binnen de NVS een grote prioriteit. In 2006 is een beroepenregister gestart voor jobcoaches in Nederland. Zowel individueel als op organisatieniveau kan men als jobcoach tot inschrijving in het beroepenregister jobcoach NVS/EUSE overgaan. Opname in het beroepenregister jobcoach NVS/EUSE wordt mogelijk na toetsing door een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie kan eveneens opleidingen, die diploma's of certificaten afgeven aan door jobcoaches gevolgde trajecten, te toetsen en te certificeren. Leidraad in beide gevallen is het competentieprofiel jobcoach NVS/EUSE.

 

Het is binnen de NVS gebruikelijk om regelmatig in samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten met het werkveld te organiseren om gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van Supported Employment.