NVS » Jobcoach

Kwaliteit heeft binnen de NVS een grote prioriteit. In 2006 is een beroepenregister gestart voor jobcoaches in Nederland. Zowel individueel als op organisatieniveau kan met als jobcoach tot inschrijving in het beroepenregister jobcoach NVS/EUSE overgaan. Opname in het beroepenregister wordt mogelijk na toetsing door een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie kan eveneens opleidingen, die jobcoaches opleiden en re-integratie en/of jobcoachbedrijven toetsen en certificeren. Leidraad hierbij is het competentieprofiel jobcoach NVS/EUSE. 

 

Het is binnen de NVS gebruikelijk om regelmatig in samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten met het werkveld te organiseren om gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van Supported Employment.