NVS » Doelstellingen

De Nederlandse Vereniging voor Support heeft de volgende doelen:

  1. De ontwikkeling van ondersteunings- en begeleidingsmethodieken die een bijdrage kunnen leveren aan de participatie van mensen met een beperking en mensen met een vergelijkbare afstand tot de arbeidsmarkt.
  2. De ontwikkeling van de methodiek van Supported Employment en daaraan gelieerde werkmethoden voor werken met ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmark.
  3. Het geven van praktische begeleiding aan NVS-leden bij het gebruik van de onder 1 en 2 bedoelde ontwikkelingsmethodiek(en).
  4. Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting met betrekking tot de onder 1 en 2 bedoelde methodiek(en) en resultaten van toepassing daarvan.
  5. Het bevorderen van inzicht en een positieve houding ten aanzien van participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving.
  6. Het bevorderen van uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van Supported Employment en andere methodieken die (arbeids)participatie bevorderen door middel van het onderhouden van contacten met soortgelijke, al dan niet professionele, verenigingen, instellingen en organisaties in Europese landen, op het niveau van de Europese Unie en met soortgelijke instellingen en organisaties elders in de wereld.